Adverteren

Uw advertentie plaatsen op OpVakantiehuisje.nl? Laat uw advertentie ook zien via onze site!
Meer info via info@OpVakantiehuisje.nl

U kunt uw verblijf promoten via een kleine of uitgebreide advertentie op de plaatspagina en een advertentie op de homepage.
Een kleine advertentie bestaat uit 3 foto's, 50 woorden en uw contactgegevens, 
Een uitgebreide advertentie bestaat uit maximaal 15 foto's, 400 woorden en uw contactgegevens
Een advertentie op de homepage bestaat uit 3 foto's, 50 woorden en een link naar de plaatspagina waar uw advertentie staat vermeld.


DE UNIEKE VOORDELEN OM UW VAKANTIEWONING VIA OPVAKANTIEHUISJE.NL TE VERHUREN:

  1. U betaalt 1 x per jaar een vast bedrag. Er zijn geen aanvullende kosten zoals provisie en/of boekingskosten.
  2. U stelt zelf de tekst van uw advertentie op.
  3. U bepaalt zelf de huurprijs. De huurprijzen van uw huis op onze website mogen overigens niet hoger zijn dan op andere websites.
  4. U correspondeert zelf met de huurder en u kunt zijn vragen zelf beantwoorden of zelf vragen stellen.
  5. U bepaalt zelf aan wie u wilt verhuren.
  6. U regelt zelf de huurovereenkomst, ontvangst, schoonmaak etc..
  7. U regelt zelf de incasso van de huur en bijkomende kosten


Voorwaarden adverteerder:
Wanneer men bij ons een advertentie plaatst gelden de volgende voorwaarden:
- Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u ons toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen. Eenmaal geplaatst kan de advertentie niet meer geannuleerd worden in verband met de geleverde werkzaamheden. Er kan geen geld worden teruggevorderd in dit geval.
- Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
* advertenties naar mening van ons aanstootgevend zijn
* de vakantieverblijven in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
* het betreffende vakantieverblijf in een verkeerde rubriek is geplaatst.
- U vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
- U vrijwaart ons volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
- Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beëindigen of bij voortijdige beëindiging van uw verblijf, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden. Voor afloop van de advertentieperiode ontvangt u een factuur voor de nieuwe periode. Indien gewenst kunt u zich dan tot aanvang van deze nieuwe periode afmelden. Een volgende afmelding is dan na ingang van de nieuwe datum aan het eind van die periode.